Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem baz danych!
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 2002: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution