Nazwa błędu Kod błędu Diody LED w jednostce wewnętrznej
Zbyt wysokie ciśnienie w sprężarce E1 Wskaźnik LED Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 1 raz
Ochrona przed zamarznięciem w jednostce wewnętrznej E2 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 2 razy
Zbyt niskie ciśnienie w sprężarce E3 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 3 razy
Zbyt wysoka temperatura w sprężarce E4 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 4 razy
Ochrona przed przeładowaniem systemu lub sprężarki E5 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 5 razy
Wadliwa komunikacja E6 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 6 razy
Awaria ustawień trybów pracy E7 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 7 razy
Ochrona parownika przed nagrzaniem E8 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 8 razy
Zbyt zimne powietrze w trybie grzania E9 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 9 razy
Ochrona podczas załączania, gdy napięcie w gniazdku jest zbyt niskie (Inverter) E0 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 10 razy
Brak sygnału z silnika wentylatora jednostki wewnętrznej H6 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 11 razy
Awaria czujnika temperatury wewnętrznej F1 Wskaźnik LED podczas trybu chłodzenia Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 1 raz
Awaria czujnika parownika F2 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 2 razy
Awaria czujnika temperatury zewnętrznej F3 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 3 razy
Awaria czujnika skraplacza F4 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 4 razy
Awaria czujnika rozładowania sprężarki F5 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 5 razy
Ochrona skraplacza przed nagrzaniem przy niskiej częstotliwości pracy w trybie chłodzenia (Inverter) F6 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 6 razy
Ochrona przeciw osuszaniu, tak aby olej spływał z powrotem do sprężarki (Inverter) F7 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 7 razy
Ochrona sprężarki lub systemu przed przeładowaniem przy niskiej częstotliwości pracy (Inverter) F8 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 8 razy
Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą sprężarki przy niskiej częstotliwości pracy  (Inverter) F9 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 9 razy
Rozmrażanie H1 Wskaźnik LED podczas trybu grzania Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 1 raz
Ochrona filtra elektrostatycznego H2 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 2 razy
Ochrona sprężarki przed nagrzaniem H3 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 3 razy
Awaria systemu H4 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 4 razy
Ochrona modułu IPM H5 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 5 razy
Awaria sprężarki (DC Inverter) H7 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 7 razy
Zbyt wysoki poziom wody w wannie H8 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 8 razy
Awaria elektrycznego grzania H9 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 9 razy
Ochrona parownika przed nagrzaniem  (Inverter) H0 Dioda LED gaśnie na 3 sekundy a następnie miga 10 razy
Ochrona parownika lub skraplacza przed nagrzaniem przy niskiej częstotliwości pracy (Inverter) FA  
Ochrona przed zamarznięciem parownika (Inverter) FH

klimatyzacja Kraków - KLIMAHURT

klimatyzatory Sinclair - dobra jakość za rozsądną cenę klimatyzacja Kraków - KLIMAHURT